Radonmätning i flerbostadshus

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att göra radonmätningar.

Som ägare till flerbostadshus är du ansvarig för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. 

Beställ radondosor så här

Du kontaktar något av de mätlaboratorier som finns. Det är Swedac som ackrediterar mätlaboratorierna. Du kan även beställa radondosor direkt via en radonkonsult.

Miljösamverkan tillhandahåller inte dosor för att mäta radon.

Informera dina hyresgäster

Eftersom ventilationen har en avgörande betydelse för radonhalten är det viktigt att du informerar de som bor i husen, om hur de ska hantera ventilationsutrustningen i lägenheterna. Det här behöver de boende göra för att mätningen ska ge rättvisande resultat:

  • Hålla frånluftsventiler i badrum och kök öppna och väl rengjorda.
  • Eventuella tilluftsventiler ska vara öppna så mycket som möjligt.

Vad händer om referensnivån överskrids?

Om referensnivån på 200 Bq/m3 överskrids är det en olägenhet för människors hälsa. Du är ansvarig för att vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Efter att åtgärderna är genomförda behöver du göra nya radonmätningar för att kontrollera att åtgärderna har gett önskat resultat.

Gör mätningar efter åtgärder så här

Nya mätningar ska göras i samtliga lägenheter där radonhalten översteg 200 Bq/m3. I samtliga trappuppgångar, där det finns lägenheter där radonhalten från början överskred referensnivån, ska nya radonmätningar även göras i följande lägenheter:

  • De lägenheter som angränsar till en lägenhet med för hög radonhalt och finns på samma våningsplan som lägenheten med överskridande värde.
  • Lägenheten högst upp och längst ner i förhållande till respektive lägenhet med överskridanden.