Nu har det blivit ett vattenskyddsområde runt Vättern och tillflödena till den. Måste jag då som lantbrukare ha tillstånd för kemisk bekämpning?

Befintliga verksamheter omfattas av en övergångsbestämmelse som gäller i två år. De behöver därför inte ha tillstånd för kemisk bekämpning förrän den 1 mars 2016.

Nya verksamheter däremot omfattas av kravet på tillstånd från den 1 mars 2014.

Datum