Vid riskklassningen utgår vi från fem frågor.

Fråga 1: Vilken typ av verksamhet och livsmedel ska du hantera?

Vilka slags livsmedel hanterar du i verksamheten och vad finns det för risker med de livsmedel du hanterar?

Att laga färdiga rätter från rått kött anses till exempel utgöra en större risk än att värma färdiga rätter. Bakning innebär oftast en låg risk.

Datum