Vid riskklassningen utgår vi från fem frågor.

Fråga 2: Hur mycket mat producerar eller hanterar du?

Hur många portioner produceras i verksamheten varje dag? Hur många anställda (räknat i årsarbetskrafter) arbetar i din verksamhet? Hur många ton animaliska, vegetabiliska eller sammansatta livsmedel produceras varje år?

Ju större verksamhet du har desto större blir konsekvenserna om något går fel. I exempelvis restauranger innebär många matgäster att risken ökar för att många blir sjuka. Storleken på verksamheten bedöms efter antal portioner eller antal anställda (årsarbetare) alternativt antalet ton producerade produkter per år.

Datum