Du vet väl hur du kan undvika att få i dig bakterier?

ESBL-bildande tarmbakterier och MRSA är exempel på multiresistenta bakterier.

Följ Livsmedelsverkets vanliga råd om hygien i köket. De viktigaste är:

  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat, men också direkt efter att du hanterat rått kött, inklusive kyckling.
  • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött, inklusive kyckling.
  • Genomstek fågel och köttfärs, smaka inte på rå köttfärs.
  • Skölj grönsaker.

 

ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases”, en sorts enzymer som bryter ner de viktiga antibiotikatyperna penicilliner och cefalosporiner. Bakterier som bildar ESBL är motståndskraftiga (resistenta) mot dessa läkemedel.

ESBL-bildande bakterier har funnits hos djur åtminstone sedan slutet av 90-talet då den första vetenskapliga rapporten om detta kom. Första gången ESBL-bildande bakterier isolerades från djur i Sverige var 2007.