Kosttillskott är livsmedel. Den som säljer livsmedel via internet ska vara registrerad hos kontrollmyndigheten.

Säljer du livsmedel via internet?

Du vet väl att e-handel med livsmedel (inklusive kosttillskott och träningsprodukter) ska registreras som livsmedelsföretag precis som en butik eller en restaurang?


Allt fler livsmedelsföretagare använder internet för att sälja sina livsmedelsprodukter. Använder du internet för att sälja dina livsmedelsprodukter så ska din verksamhet vara registrerad som livsmedelsföretag i den kommun där du bedriver din verksamhet.

I livsmedelslagstiftningen finns det ingen särskild reglering av kontrollansvaret för livsmedelsföretag som bedriver e-handel. Det betyder att det är den kommun där företaget bedriver sin verksamhet som är behörig kontrollmyndighet.

Kontroll av företag som har hela eller delar av sin försäljning på nätet, innebär en kontroll av bland annat följande områden:

  • Registrering - är företaget registrerat enligt gällande regler?
  • Spårbarhet - kontroll av in/utgående varor, kontroll av inköp och om importerade varor följer gällande importregler, kontroll av ursprungsinformation m. m.
  • Hygienkontroller – lämpligt när butik/lager finns i kommunen
  • Märkning av produkter, såväl obligatorisk som frivillig märkning. Kontroll av enskild produkt med fokus på att kunden ska få fullständig information.


Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att arbeta för att effektivisera kontrollen av e-handeln med livsmedel. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda kontrollmyndigheter och branschen.