Bild på symbolen för förpackningar som är bra att använda för livsmedel.

Vet du vilka plastförpackningar som är lämpliga att förvara livsmedel i?

Förpackningar med glas- och gaffelsymbolen är ofta lämpliga att använda till livsmedel.

Framförallt livsmedlens temperatur, surhetsgrad och fetthalt kan påverka hur mycket giftiga ämnen livsmedlen kan ta åt sig från plastmaterial de kommer i kontakt med.

Produkter som är lämpliga att användas för förvaring av livsmedel är ofta märkta med ”glas och gaffel”-symbolen. Symbolen ger däremot ingen information om vilka livsmedel eller vilka temperaturer produkten är lämplig för. Du ska försäkra dig om att dina förpackningar och förvaringskärl är lämpliga till de livsmedel och de temperaturer du använder dem till.