Det är tillåtet att sälja livsmedel efter "bäst-före-datumet".

Det är okej att sälja livsmedel efter att bäst-före datumet passerat

Det är skillnad på bäst-före datum och sista förbrukningsdag!

Du vet väl att du får sälja livsmedel efter att bäst- före datumet passerat? Detta eftersom livsmedlet i de allra flesta fall är fullt ätbart även efter detta datum. Det är alltid säljaren som ansvarar för livsmedlet. Säljaren ska bedöma om livsmedlet kan säljas efter att bäst-före datumet är passerat. Säljaren får aldrig sälja eller ge bort otjänliga eller osäkra livsmedel.

Inte tillåtet att sälja livsmedel efter att sista förbrukningsdagen har passerat

Det är förbjudet att sälja eller ge bort livsmedel när detta datum är passerat. Sista förbrukningsdag används på livsmedel som tillverkaren bedömer kan försämras snabbt och bli en hälsorisk. Sista förbrukningsdag är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan ätas eller drickas utan fara för hälsan.

Du kan läsa mer om säljarens ansvar i artikel 14 i EU-förordning 178/2002.