Bild på löddriga händer under rinnande vatten.

Tvätta händerna med tvål och vatten

Du vet väl att engångshandskar inte kan ersätta handtvätt?

Du kan använda handskar för att skydda livsmedlen om du har sår och/eller plåster på handen. Engångshandskar ska bytas lika ofta som du annars skulle tvätta händerna. Inför varje handskbyte ska du tvätta händerna.

Användandet av handskar innebär inte automatiskt god handhygien, utan handskarna måste bytas kontinuerligt och absolut mellan olika arbetsmoment. Handtvätt med flytande tvål och rinnande, helst varmt, vatten kan inte ersättas av handskar och handsprit.

Handsprit har ingen eller liten verkan på smutsiga händer och inte heller någon effekt på virus som orsakar till exempel vinterkräksjuka. Så tvätta händerna med tvål och vatten och skölj ordentligt!