Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning (med vattentoalett)