Tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område, ansökan