Tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område, ansökan