Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på åkermark inom vattenskyddsområden, ansökan