Vad ingår i kontrollavgiften?

Du betalar för den kontroll vi gör i din verksamhet. I kontrolltiden ingår bland annat inspektion på plats, inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning med mera efter inspektionen.

Livsmedelsverksamheter som betalar en liten avgift, till exempel på grund av låg risk i verksamheten eller att verksamheten sköts bra, får inte besök varje år.

Datum