Vad krävs för att starta en livsmedelsverksamhet?

För att starta en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs i någon form krävs att den är registrerad hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. En ny ägare eller en ny plats (lokal) innebär att verksamheten måste anmälas på nytt.

Datum