Vid riskklassningen utgår vi från fem frågor.

Fråga 3: Vem ska äta maten?

Finns särskilt känsliga gäster bland kunderna?

Detta gäller framför allt restauranger på förskolor, äldreboenden, sjukhus och om man lagar specialmat till allergiska personer.

Datum