Vad händer efter registreringen?

Efter att din verksamhet är registrerad och har startat så kommer en inspektör och gör en kontroll.

Datum