Vad är en extra kontroll?

Extra kontroll innebär att vi måste besöka livsmedelsverksamheten vid ytterligare tillfällen än den ordinarie kontrollen. Det kan till exempel bero på att vi konstaterat allvarliga brister som måste följas upp genom återbesök. För den extra kontrollen betalar livsmedelsföretagaren en avgift.

Här följer några exempel på när vi tar ut en avgift för extra kontroll:

- Återbesök för att kontrollera att ett förbud eller föreläggande kan upphävas eller att det följs.

- Om de brister som upptäckts vid en planerad kontroll behöver följas upp innan nästa planerade kontrolltillfälle.

- Befogade klagomål på till exempel matförgiftning. Det vill säga när brister hos livsmedelsföretagaren kan ha orsakat matförgiftningen.

Datum