Alla som levererar dricksvatten ska vara registrerade

Har din verksamhet eget vatten ska anläggningen vara registrerad hos Miljösamverkan.

Du vet väl att även föreningars distributionsanläggningar för dricksvatten ska vara registrerade hos oss och ta prover på vattenkvaliteten i sitt ledningsnät. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) finns det regler för hur många prov som ska tas och vad de ska innehålla.