Anmälan värmepump (bergvärme), medgivande från granne