Cistern, ansökan om tillstånd enligt specifika skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde och information om hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde