Miljöfarlig verksamhet - användning av avfall, anmälan