Installation av värmepumpar

För att få installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, jord, grundvatten eller ytvatten måste du anmäla den eller söka tillstånd hos Miljösamverkan östra Skaraborg. På vår webbplats hittar du information och blanketter. Du kan också beställa blanketter hos vår kundtjänst.

Vårt löfte är att ...

  • du får besked från oss inom tre veckor från det datum när din anmälan eller ansökan är komplett.
  • du ska möta kunnig och engagerad personal.

Det här är ditt ansvar

  • Skicka in din anmälan eller ansökan i god tid innan du planerar att börja med din installation.
  • Borrprotokollet ska du skicka till oss senast sex veckor efter att installationen är avslutad.

Om ditt beslut dröjer längre än tre veckor efter att din anmälan är komplett så halverar vi avgiften för din anmälan.

Kontakta oss om du har frågor eller vill lämna synpunkter 

telefon 0500-49 36 30
e-post info@miljoskaraborg.se
brev Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
besök Hertig Johans torg 2, Skövde