Anslagstavla

Detta är Miljösamverkan östra Skaraborgs anslagstavla.

Från att ett protokoll är publicerat på den här platsen har du möjlighet att överklaga besluten. För att kunna överklaga måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i någon av kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde eller Tibro.

Överklagandet måste ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det justerade protokollet har anslagits på Miljösamverkans anslagstavla.

Vill du veta mer om hur du överklagar beslut från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och Miljönämnden östra Skaraborg så klicka här.

  • Kategorier för anslag

  • Beslutsfattare

Anslag