Bild på gödselspridning med traktor.

Sprida gödsel

Det finns ett flertal regler att förhålla sig till när det gäller spridning av gödsel. Olika typer av gödsel måste spridas enligt de regler som finns för varje typ. Bland annat beror regleverket på dessa faktorer

  • var du ska sprida gödslet;
    - inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område eller inom 100 meter från något av dessa områden

      - inom eller utanför nitratkänsligt område

  • vilken mängd du får sprida.

Lokala regler

I detaljplanelagt område eller annat tätbebyggt område eller inom 100 meter från något av dessa områden måste du ansöka hos oss om att få sprida gödsel eller slam.

Nitratkänsligt område

Hela Skövde kommun och större delen av Falköpings kommun finns inom nitratkänsligt område. I Hjo ingår församlingarna i Mofalla, Fridene och Korsberga i nitratkänsligt område. I Tibro är det Tibro församling som ingår i det nitratkänsliga området. 

På länsstyrelsens webbplats finns en beskrivning och en karta över vilka församlingar som ingår i det nitratkänsliga området.

Viktiga datum att känna till:

1 mars - 31 juli är det tillåtet att sprida gödselmedel utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 augusti - 31 oktober är det tillåtet att sprida gödsel enbart i växande gröda eller före höstsådd. Vissa specialregler finns, till exempel ska vissa gödselslag nedbrukas inom 12 timmar. Läs om detaljerna på länsstyrelsens webbplats.

1 november - 28 (29) februari är det inte tillåtet att sprida gödselmedel

Utanför nitratkänsligt område

Hela Karlsborgs kommun är utanför nitratkänsligt område. Delar av Falköping, Hjo och Tibro kommuner hamnar också utanför det nitrakänsliga området. 

Några datum att ta hänsyn till:

1 mars - 30 november får man sprida gödsel men ska undvika att sprida på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

1 december - 28 (29) februari måste gödselmedlet brukas ned inom 12 timmar.

Hur mycket gödsel får du sprida?

Det finns risk att marken tillförs mer kväve och fosfor än vad växterna kan tillgodogöra sig. Därför finns det begränsningar i hur mycket stallgödsel och andra organiska gödselmedel som får spridas. Du kan läsa mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

Störande lukt, vad är en olägenhet?

Med olägenhet för människors hälsa menas "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt (negativt) och som inte är ringa eller helt tillfällig" Med ringa menas att störningen måste vara av en viss betydenhet innan vi bedömer att störningen är en olägenhet. Det är normalt sett inte en olägenhet för människors hälsa att det luktar gödsel på landet några gånger om året.

Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.