Tre svarta hästar betar i en sommargrön hage.

Hästhagar

Hästar behöver få röra på sig för att må bra vilket ställer krav på att de har tillgång till bra rasthagar. Genom att hålla hagen väldränerad minskar många risker samtidigt som både du och hästen får en trevligare vistelsemiljö.

Skötsel av hagar

    Många hästägare har de senaste åren haft stora problem med söndertrampade rasthagar vilket bland annat beror på för många hästar på för små ytor. Problemet har dessutom förvärrats av återkommande varma, blöta höstar och vintrar följt av regniga somrar. 

Det finns idag fler hästar än mjölkkor i Sverige men få hästägare är medvetna om att de bidrar till övergödningen av våra vatten. Skötsel av hagar genom mockning, betesplanering och betesskötsel är bra för miljön och minskar även riskerna för både häst och människa.

    Genom att hålla efter dina hästhagar kan du minska risken för fosforläckage till sjöar och vattendrag och samtidigt reduceras skaderisker och förekomst av inälvsparasiter. Några tips på åtgärder:

 

- Mocka hagen från gödsel flera gånger per vecka.
Genom att ta bort gödseln så minskar risken för parasiter samtidigt som fosforläckage förhindras.

- Putsa områden med rator. Då hindras ogräs att breda ut sig och betesgräs kan komma fram istället. Putsa gärna när det är varmt och torrt så att parasiter dör snabbt, men ta bort gödselhögarna först.

- Rotera regelbundet mellan olika hagar. Gödseln och näringsämnena fördelas då bättre över ytan och parasittrycket minskar.

-Flytta öppningen till hagen emellanåt så att marken längs hästarnas vanliga promenadstråk får vila.

- Flytta utfodringsplats då och då. Allra bäst är en grusad eller hårdgjord utfodringsyta som blir mindre upptrampad och lättare att hålla ren från gödsel och foderspill. Där är det är lätt att hålla rent och det blir inte lerigt.

- Skapa skyddszoner. Om hagen ligger i anslutning till ett dike eller vattendrag så kan det vara en god idé att sätta upp staket kring dessa så att inte hästarna trampar sönder marken runtomkring. En gräsbevuxen skyddszon runt vattendraget hjälper till att fånga upp jord- och gödselpartiklar.

- Dränera bort överskottsvatten från hagen.

Ett sätt att göra hagen mindre känslig för väta är att byta ut matjordslagret mot material som dränerar och har en större bärighet än matjorden. Exempel på detta är material som bark, flis eller grus. Ett annat alternativ är att strukturkalka eller anlägga en armeringsmatta, som är motståndskraftig mot tramp, ovanpå marken.

Undvik om möjligt att placera rasthagar i låglänta områden som ofta är blöta och leriga. Dränering av regnvatten från till exempel stalltaket ska inte gå in mot rasthagen. Att lägga rasthagen söder, väster eller öster om en byggnad hjälper till att hålla hagen torr, jämfört med hagar i norr som ofta ligger i skugga och sällan torkar upp under vinterhalvåret.