Illustration som visar de symboler som återfinns på kontrollrapporten.

Effektiv livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollerna ska finnas till för konsumenterna, som ska känna sig trygga med maten.

Efter kontrollen får du som livsmedelsföretagare en kontrollrapport. Rapporten redovisar vilka lagstiftningsområden som vi har kontrollerat och om vi noterade några brister eller inte. 

De områden vi kontrollerar är framtagna av Livsmedelsverket. Vi går inte igenom alla områden vid varje kontrolltillfälle utan vi väljer att fokusera på några områden. Inom en treårsperiod har vi gått igenom alla lagstiftningsområdena.

Mindre brister kan åtgärdas genast

Oftast är företagens hantering okej ur konsumentsynvinkel, det vill säga att ni levererar säkra livsmedel enligt lagstiftningens mening. Det kan finnas mindre brister som du som företagare åtar dig att rätta till genast. Det leder inte till något föreläggande om att åtgärda bristerna.

Det ska vara tryggt för konsumenten

Ibland finns det större brister som ditt företag, för att leverera säkra livsmedel måste åtgärda. Då blir noteringen på kartan över livsmedelsanläggningar "Med anmärkning".  Tiden du som företagare får på dig för att åtgärda bristerna kan variera, beroende på bristens art och omfattning.

När bristerna är åtgärdade gör vi en ny kontroll och om åtgärderna tillräckliga, så att vi ser att du kan leverera säkra livsmedel, blir markeringen på kartan "Utan anmärkning".