Kontrollområden

När vi utför livsmedelskontroll utgår vi från de kontrollområden som Livsmedelsverket har tagit fram. Samtliga kontrollområden behöver inte kontrolleras vid varje enskilt kontrollbesök men samtliga relevanta kontrollområden bör ha kontrollerats inom en femårsperiod.

Här nedan kan du läsa exempel på vad vi kontrollerar.