6. Rengöring och desinfektion

  • Är det tillräckligt rent i anläggningen?
  • Hur utförs rengöring och eventuell desinficering i lokaler och av utrustning, redskap, föremål, tillbehör, fordon, containrar och avfallsutrymmen?