Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som verksamhetsutövare betalar för Miljösamverkans arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

Avgift för registrering

Avgiften för registrering av en livsmedelsverksamhet motsvarar en handläggningstimma. Ägarbyte eller byte av organisationsnummer innebär en ny registrering och därmed en ny avgift.

Avgift för kontroll

Du som driver en livsmedelsverksamhet betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som våra inspektörer använt för att förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efter kontrollen.

För att räkna ut din kontrollavgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med Miljösamverkans timavgift för livsmedelskontroll. I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete.

Miljösamverkan har en timavgift för planerad kontroll och en avgift för händelsestyrd kontroll, exempelvis uppföljningar och befogade klagomål. Vid händelsestyrd kontroll betalar du även en inställelseavgift.

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter.