Taxor och avgifter

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning.

Uppdragstaxan har beslutats av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 2022 hittar du till höger under dokument.

 

Taxor och avgifter  Grundfaktor 2022 Grundfaktor 2023
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 075 kr 1 140 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, planerad kontroll 1 423 kr 1 509 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, händelsestyrd kontroll 1 151 kr 1 220 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, avgift för registrering 1 151 kr 1 220 kr
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 075 kr 1 140 kr
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 1 075 kr 1 140 kr
Taxa för uppdrag och utlämning av allmänna handlingar 1 075 kr  1 140 kr
Inställelseavgift för händelsestyrd tillsyn (kronor per kontrolltillfälle) 247 kr 262 kr