Taxor och avgifter

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning.

Uppdragstaxan har beslutats av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 2022 hittar du till höger under dokument.

 

Taxor och avgifter  Grundfaktor 2023 Grundfaktor 2024
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 114 kr 1 185 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, planerad kontroll 1 475 kr 1 569 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, händelsestyrd kontroll 1 193 kr 1 269 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, avgift för registrering 1 193 kr 1 269 kr
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 114 kr 1 185 kr
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 1 114 kr 1 185 kr
Taxa för uppdrag och utlämning av allmänna handlingar 1 114 kr  1 185 kr
Inställelseavgift för händelsestyrd tillsyn (kronor per kontrolltillfälle) 256 kr 272 kr