Sammanträdesdagar 2023

Miljönämnden östra Skaraborg

25 januari
22 februari
12 april 
3 maj (reserv)
31 maj
6 september
11 oktober
8 november
6 december

 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

3 mars
15 juni
20 oktober
15 december (reserv)