Luften du andas

Den luft vi andas är så självklar för oss att vi oftast inte funderar över vad som finns i den.

Sverige har god luftkvalitet jämfört med många andra länder. Läs mer om luftkvalitet.

Några saker vi själva kan göra för att förbättra luften vi andas

  • Cykla, gå eller åk kollektivt
  • Samåk eller jobba hemifrån någon dag i veckan.
  • Använd bilen så lite som möjligt i de centrala delarna av din ort.
  • Välj en mindre och bränslesnålare bil, kör mjukt och dämpa farten.