Bilden visar ett antal glasburkar med etiketter på.

Märkning av livsmedel

Som konsument måste du kunna lita på uppgifterna om vad en vara innehåller. Det gäller särskilt om du är överkänslig eller allergisk mot någon typ av livsmedel. Det är alltid företagaren som ansvarar för att de varor som säljs är korrekt märkta.

Märkningen ska vara lätt att förstå

Det finns tydliga regler för hur märkningen ska gå till. Bland annat ska du kunna se vilka ingredienser som ingår, vilken vikt innehållet i förpackningen har och vilket företag som är ansvarig för innehållet samt kontaktuppgifter till företaget. Märkningen ska vara tydlig och lätt att förstå och den ska vara skriven på svenska. 

Reglerna kring märkning av livsmedel är omfattande. Mer information om märkning kan du läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.