Bäst före-datum och sista förbrukningsdag

Det är skillnad på bäst före-datum och sista förbrukningsdag.

Bäst före-datum

Bäst före-datum innebär att livsmedlet behåller sin kvalitet (till exempel färg, smak, spänstighet och tuggmotstånd) till minst det datumet.

Efter bäst före-datumet blir livsmedlet så småningom sämre. Under förutsättning att du har förvarat livsmedlet på lämpligt sätt kan den fortfarande vara fullt ätbar. Det står ofta på förpackningen hur livsmedlet ska förvaras.

Datumet gäller en obruten förpackning men beroende på vilken typ av livsmedel det är, så kan en öppnad förpackning hålla en tid efter bäst före-datumet. Kylvaror, som det kan stå på förpackningen om den behöver förvaras i kyla, kan hålla längre än bäst före-datumet. Framför allt om du förvarar livsmedlet kallare, till exempel vid +4-5 oC, i stället för vid +8 oC.

Lukta, titta på livsmedlet och smaka på det, är allt ok så är det möjligt att äta livsmedlet!

Det är inte förbjudet att sälja varor som passerat bäst före-datum. Det är säljaren som ansvarar för produkten och som ska bedöma huruvida varan fortfarande är ok att äta. Därför kan du hitta varor som passerat sitt bäst före-datum i din butik.

Sista förbrukningsdag

Tillverkaren gör en bedömning av om livsmedlet kommer att försämras och om det kan finnas en risk för hälsofara om man skulle äta av livsmedlet. Sådana livsmedel får märkningen sista förbrukningdag. Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag får inte säljas efter att datumet har passerats.