Temperatur, luftfuktighet och drag

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.

Rätt temperatur i hemmet

De flesta vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inomhustemperaturen ska vara mellan 20 och 23 grader. För personer som är mer känsliga, till exempel äldre eller sjuka personer eller små barn, bör luftens temperatur inte understiga 20 grader.

Det får heller inte vara för varmt i bostaden, helst inte varmare än 24 grader. Sommartid kan naturligtvis högre temperaturer förekomma under kortare tid. Det behöver inte betraktas som en olägenhet.

Temperaturen upplevs på olika sätt

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen inomhus. Om din bostad till exempel ligger nära en portuppgång, garage eller liknande utrymme så känns det oftare kallare än vad det är. Då kan det vara mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, det vill säga ett medelvärde av luftens och omgivande ytors temperatur.

Luftfuktighet

Många upplever att inomhusluften är torr. Ibland räcker det att sänka temperaturen eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en luftfuktighet mellan 30 och 70 procent relativ luftfuktighet. Om du har en luftfuktighet som är mindre än än 45 procent så minskar du risken för kvalster i hemmet.

Drag

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har en lägre temperatur än omgivande luft ger också en känsla av drag. Därför är det viktigt att huset har en bra isolering. Om du har möbler och gardiner som skymmer elementen så kan det skapa drag och bidra till att rummet inte blir tillräckligt uppvärmt. Luftens hastighet i en bostad ska normalt inte överstiga 0,15 meter per sekund.

Om du har problem med temperaturen, luftfuktighet eller drag

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens riktvärden. Så därför är det bra att du pratar med din fastighetsägare. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten.

Om det inte hjälper kan du göra en så kallad olägenhetsanmälan till Miljösamverkan östra Skaraborg. Ett tips är att du under minst tre veckor för noteringar om temperatur eller vad det är som du upplever obehagligt. Då har vi ett större underlag så att vi kan hantera ditt klagomål snabbare. Du kan använda den enkla störningsdagboken som finns bland blanketterna.

Det kan vara nödvändigt att göra en inspektion på plats för att kunna bedöma ditt klagomål. Vi kan efter din anmälan och eventuell inspektion uppmana fastighetsägaren att mäta till exempel temperatur eller drag samt att åtgärda eventuella problem.