Bilden visar en påbörjad avloppsanläggning som består av prefabricerade moduler.

Enskilt avlopp

Alla avlopp som inte än anslutna till det kommunala avloppsvattennätet är enskilda avlopp, det innebär nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område. 

Det finns lite mer än 13 000 enskilda avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Tyvärr uppfyller ungefär hälften av dem inte dagens miljökrav. Det är alltid du som fastighetsägare som själv ansvarar för att ditt avlopp är i gott skick och uppfyller lagkraven.

Totalt i Sverige är det ca 10% av befolkningen som har enskilda avlopp. En ganska liten andel kan man tycka, men de släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk (alltså resterande 90%) gör tillsammans. Det är framförallt mängden kväve och fosfor som ger övergödningsproblem som att sjöar och vattendrag växer igen eller drabbas av algblomning.

Det viktigaste syftet med ett välfungerande avloppssystem är att skydda grundvatten och dricksvatten.

Fastighetsägarens ansvar:

  • anläggningen är rätt placerad
  • den renar tillräckligt bra
  • den inte stör vattentäkter
  • den sköts och underhålls på rätt sätt
  • den fungerar som avsett under drift.

 

Politiskt beslut

Miljönämnden har satt som mål att minst fem procent av de enskilda avloppen i vårt område ska åtgärdas varje år.