Enskilt avlopp

Det finns lite mer än 13 000 små (enskilda) avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa har avloppsanläggningar som inte uppfyller miljökraven.

Det är alltid du som fastighetsägare som ska visa att ditt enskilda avlopp uppfyller lagens krav, det vill säga att:

  • anläggningen är rätt placerad
  • den renar tillräckligt bra
  • den inte stör vattentäkter
  • den sköts och underhålls på rätt sätt
  • den fungerar som avsett under drift.

 

Politiskt beslut

Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av de små (enskilda) avloppen ska åtgärdas årligen.