Utbildade gräv-entreprenörer

Här listas de entreprenörer vi känner till som genom utbildning har skaffat sig teoretisk kunskap om rening av avloppsvatten. När du anlitar en utbildad/diplomerad entreprenör gör vi ingen kontroll av den färdiga anläggningen. 

De entreprenörer som listas på vår webbplats har visat för oss att de har adekvat utbildning och vi har kontrollerat minst en referensanläggning. Det kan finnas fler entreprenörer i området med godtagbar utbildning som valt att inte finnas med på vår webbplats.

Om entreprenören har en webbplats med ytterligare kontaktuppgifter så är entreprenörens namn länkat till denna. 

Vill du hellre gräva själv?

Om du själv har kunskaperna som behövs kan du utföra grävarbetet på egen hand. Du kan även anlita någon annan person som är sakkunnig. Om du gör anläggningen själv eller med hjälp av en entreprenör som inte är diplomerad så gör vi ett tillsynsbesök inom cirka två år efter att du har skickat in intyg till oss att anläggningen är klar. Du får betala en avgift för tillsynsbesöket. 

Entreprenörer i Falköpings kommun
 • Sten Hoffman Entreprenad & Lantbruk
  070-649 11 15
  Utbildad av Uponor

 • Fribomaskin AB Fridell handel
  070-350 10 20
  Utbildad av ME

 • D Petterssons Mark & Trädgård AB
  070-696 81 34
  Utbildad av FANN

 • Göteve Bygg & VVS AB
  070-376 51 20
  Utbildad av ME.

 • Roger Webergs Entreprenad
  070-642 60 69
  Utbildad av FANN
 • Hultmans Rör AB
  0515-172 61
  Utbildad av FANN

 • Ölstorp Entreprenad AB
  073-638 10 10
  Utbildad av ME

 • Eks Gräv o Åkeri 
  070-874 64 84
  Utbildad av ME

 • Thomas Haglund Gräv & Schakt
  070-641 17 93
  Utbildad av ME

 • Påvagårdens Gräv och Entreprenad AB
  070-660 20 91
  Utbildad av ME och BAGA.

 • Schakt och Transport i Skövde AB
  070-977 30 00
  Utbildad av ME

 • Fredrik Lundell gräv & entreprenad
  070-256 94 37
  Utbildad av ME

 • Vartofta Entreprenad
  072-973 47 48
  Utbildad av ME

 • Sonnbrings Gräv & Schakt AB
  070-548 34 07
  Utbildad av BAGA

 • ES Entreprenad AB
  070-729 36 59
  Utbildad av ME

 • Hagens Verkstad & Entreprenad
  070-819 47 78
  Utbildad av ME
Entreprenörer i Hjo kommun
 • Hjo Grävtjänst
  070-883 04 90
  Utbildad av ME.

 • MK Consulting AB
  073-734 53 28
  Utbildad av ME och FANN.

 • Jan Lundblad AB
  070-540 78 13, 0503-400 75
  Utbildad av ME.

 • JIS i Brevik AB
  070-615 11 96
  Utbildad av ME. (Language skills: English and German)
Entreprenörer i Karlsborgs kommun
 • Karlsborgs Entreprenad AB
  070-560 94 39
  Utbildad av Uponor.

 • JIS i Brevik AB
  070-615 11 96
  Utbildad av ME. (Language skills: English and German)

 • Erikssons gräv och vatten AB
  076-899 73 71
  Utbildad av ME.

 • Firma Hans Johansson
  070-519 03 75
  Utbildad av BAGA.

 • Ödegårdens lantbruk och entreprenad AB
  070-952 17 52
  Utbildad av BAGA.
Entreprenörer i Tibro kommun
 • XR Berg och Maskin AB
  070-241 52 11
  Utbildad av BAGA.

 • F:a J-O Gustafsson 
  070-810 76 05
  Utbildad av FANN.

 • MJ Gräventreprenad
  070-309 95 85
  Utbildad av ME.

 • Thage Eriksson Entreprenad AB
  0504-614 56
  Utbildad av ME.

 • TSJ Entreprenad & Städ AB
  070-666 40 81
  Utbildad av ME.

 • Klassons i Tibro AB
  070-508 89 44
  Utbildad av ME.

Entreprenörer i Skövde kommun
 • Mark och Grävtjänst Skaraborg
  073-380 27 10
  Utbildad av ME och Uponor. (Language skills: English and German)

 • Johanssons Grävtjänst i Skaraborg
  070-728 10 10
  Utbildad av BAGA. (Language skills: English)

 • Skövde Entreprenad AB
  070-566 14 16
  Utbildad av ME.

 • Bröderna Wästefors Åkeri AB
  070-309 67 07, 070-508 23 03
  Utbildad av BAGA och FANN.

 • Malmströms Entreprenad
  073-065 73 72
  Utbildad av ME.

 • Rådene Entreprenad AB
  070-576 26 76
  Utbildad av BAGA och ME.

 • T.B Entreprenad
  070-221 58 20
  Utbildad av ME.

 • Jan-Eriks Grävservice
  070-871 64 36
  Utbildad av Upnonor.

 • Ericssons Entreprenad
  070-631 32 23
  Utbildad av ME.

 • Niklas Hermansson Entreprenad
  070-453 25 09
  Utbildad av BAGA. (Language skills: English and German.)

 • Evertssons Entreprenad
  070-513 18 05
  Utbildad av FANN.

 • Mark och Betong i Skövde AB
  070-557 79 97
  Utbildad av ME.
Entreprenörer i kringliggande kommuner