Avlopp för BDT - bad, disk och tvättvatten (inte wc)

BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll som inte har en vattentoalett. BDT-vatten kallas även för gråvatten.

BDT = vatten från Bad, Disk och Tvätt

Om du har en torrtoalett, till exempel ett utedass eller en förbränningstoalett, eller om ditt toalettvatten går till en sluten tank - då kan du anlägga ett BDT-avlopp.

Ett BDT-avlopp omfattas inte av lika stora krav som ett avlopp för vattentoalett men avloppsvattnet behöver ändå renas. När det enbart är BDT-vatten påkopplat så är 900 liter den minsta godtagbara volymen för din slamavskiljare.

Det finns flera olika tekniker att använda när du ska anlägga ett BDT-avlopp. Läs mer om olika typer av avloppsanälggningar för BDT-avlopp.

Om du har ett mycket litet utsläpp, till exempel från ett handfat eller en diskho i ditt fritidshus kan du leda detta till en hink eller liknande och tömma det utanför huset. Variera platsen där du tömmer vattnet.