Elektromagnetiska fält

Magnetiska fält kan skapas naturligt, till exempel det jordmagnetiska fältet som finns runt hela jordklotet. Magnetfält och elektriska fält finns också runt alla elektriska apparater och ledningar. Elektromagnetiska fält är samlingsnamnet för elektriska och magnetiska fält.

Den ökande användningen av elektrisk och elektronisk utrustning på kontor och i hemmet, gör att exponeringen har blivit allt mer komplex.

Hälsoeffekter

Socialstyrelsen uppfattning är, med utgångspunkt från dagens forskning och kunskap, att basstationer för mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa.

Du kan läsa mer om elektromagnetiska fält och hälsoeffekterna av dem på Strålsäkerhetsmyndighetens och Socialstyrelsens webbplatser.