Bo i hyreslägenhet

När du bor i lägenhet eller annat hyrt boende så är det mesta fastighetesägarens, alltså hyresvärdens ansvar.

Problem i din lägenhet?

Upplever du att du har problem med miljön i din lägenhet ska du i första hand tala med din hyresvärd och anmäla problemet. Du kan använda vår blankett för en sådan anmälan. Om din hyresvärd har en egen blankett för klagomål så kan vår blankett skickas med som en bilaga.

Syftet med vår blankett är att underlätta för dig som bor i en hyresrätt att göra en tydlig anmälan till din hyresvärd. Samtidigt vill vi informera dig och hyresvärden om att det är hyresvärdens (fastighetsägarens) ansvar att åtgärda brister och se till att hyresgästerna har en en god boendemiljö. För att ge hyresvärden och även oss mer information om vad det är som stör dig, kan du använda vår enkla störningsdagbok.

Vad är en olägenhet?

Med olägenhet för människors hälsa menas "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt (negativt) och som inte är ringa eller helt tillfällig". Med ringa menas att störningen måste vara av en viss betydenhet innan vi bedömer att störningen är en olägenhet.

Vissa saker får man lov att acceptera

Det går inte att klaga till oss på sådant som de flesta inte anser vara en störning.

Till exempel behöver man ibland acceptera att det förekommer vissa ljud i flerfamiljshus där många människor bor tätt tillsammans. Det kan till exempel vara ljud från barn som under dagen leker även om man själv har arbetat natt och behöver sova på dagen. Ett annat exempel är ljud från sopbilar som i de centrala delarna av en stad tömmer sopor tidigt på morgonen.

Det är normalt sett inte heller en olägenhet för människors hälsa att det luktar gödsel på landet sommartid eller att det finns flugor. Grannens katt får du också lov att stå ut med.

Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.