Bilden visar handen på ett barn som leker med ett leksakståg.

Uppsökande bostadstillsyn

Vi besöker ibland flerbostadshus där vi bedömer att risken för systematiska brister i inomhusmiljön är stor.

Syftet med den uppsökande bostadskontrollen är att alla invånare i våra medlemskommuner ska ha bostäder med en god inomhusmiljö. Vi vill att vår tillsyn ska finnas till för alla i vårt samhälle, därför har vi valt ett mer förebyggande sätt att kontrollera inomhusmiljön än tidigare då vi arbetat efter de klagomål vi fått till oss.

Alla har rätt till en god inomhusmiljö

Inomhusmiljön är särskilt viktig för barn och ungdomar, som ofta vistas inomhus en stor del av dygnet. Barn är i vissa fall känsligare för påverkan från miljöfaktorer än vad vuxna är. En dålig inomhusmiljö kan leda till försämrad hälsa och påverka både skolgång och livskvalitet.

Vad omfattar kontrollerna?

Det här kommer vi bland annat att kontrollera när vi besöker lägenheterna

  • ventilationen ska fungera
  • det får inte förekomma fuktskador eller mögel
  • temperaturen i lägenheterna är tillfredsställande
  • det får inte finnas tecken på att det förekommer skadedjur.

 

Så här går kontrollen till

Vi skickar brev till fastighetsägaren och berättar att vi planerar en bostadstillsyn i deras bostadsbestånd. Är det väldigt många hus kanske vi måste begränsa till vissa adresser. Därefter skickar vi brev till hyresgästerna i utvalda hus. Vi berättar varför vi vill göra besök och vad vi kommer att kontrollera. Vi besöker enbart lägenheter där det finns en myndig person hemma.

Nytt arbetssätt

Malmö stads miljöförvaltning arbetar med uppsökande bostadstillsyn. Deras erfarenhet är att den här typen av tillsyn är tio gånger mer effektiv än när de bara jobbade med klagomål.

Vårt mål med det nya arbetssättet är att merparten av de som bor i flerbostadshus ska ha en inomhusmiljö som uppfyller dagens alla miljökrav och att fastighetsägarna följer mijlö- och hälsoskyddslagstiftningen.

Vår tillsyn fram till idag

Traditionellt har miljönämndens tillsyn av bostäder byggt på att vi har fått in klagomål från de boende. Det finns en risk att vi inte får kännedom om dålig inomhusmiljö och inte vet om vilka  fastighetsägare som har brister i sitt ägande (bristande egenkontroll) eller som hyr ut bostäder som inte är lämpliga som bostäder.