Vatten i miljön

Vi människor påverkar ofta miljön och vattnet i vår omgivning mer än vad vi tror.

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet.

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, till exempel från skogsbruk, jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt.

Genom att tvätta bilen i en miljögodkänd fordonstvätt istället för att göra det hemma på gatan gör du stor nytta. På vår karta kan du se var närmsta anläggning är belägen.