Biltvätt

Tvätta bilen rätt – för miljöns skull!

Som privatperson är det du som har ansvaret för var och hur du tvättar din bil. Oavsett vilken tvättmetod du använder rinner smuts, tjära och tungmetaller av bilen med tvättvattnet.

Vi som miljömyndighet bygger vårt ställningstagande på lagens (miljöbalken) så kallade hänsynsregler.

När du tvättar bilen bedriver du en nedsmutsande verksamhet som du måste ta ansvar för. Det gör du enklast genom att tvätta bilen på en biltvätt.