Frågor och svar om fordonstvätt

Det finns över 4 700 000 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi bilen över 30 miljoner gånger per år. Som privatperson är det du som har ansvaret för var och hur du tvättar din bil. När du tvättar bilen bedriver du en nedsmutsande verksamhet som du måste ta ansvar för.

Oavsett vilken tvättmetod du använder rinner smuts, tjära och tungmetaller av bilen med tvättvattnet. Det bästa är att tvätta bilen i en godkänd biltvätt.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får angående biltvätt.

Varför kan jag inte tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten som jag alltid har gjort?

Vattnet som rinner från din garageuppfart och ned i dagvattenbrunnen passerar inte något reningsverk eller filtreras på vägen, det rinner direkt ut i kringliggande mark och vattendrag.

Varför är det bra att tvätta i en fordonstvätt?

Fordonstvättarna har oftast mycket bra reningssystem.

Vissa anläggningar har reningsverk och i minimifallen så passerar vattnet åtminstone en oljeavskiljare innan det leds vidare.

Många anläggningar har en teknik med recirkulerande tvättvatten där 80-90 % av föroreningarna från biltvätten renas bort innan vattnet lämnar anläggningen.

Hur kan ni veta hur många som tvättar bilen hemma och hur mycket föroreningar som släpps ut?

Det är absolut inga exakta siffror, utan det handlar om uppskattningar av storleksordningar. 

Idag räknar man grovt med att 50% av biltvättarna sker utanför en kontrollerad tvätthall, men siffran ligger i intervallet 40-60%. Även om den riktiga siffran vore 30%, så vore även det för högt.

Jag har ett avlopp i mitt garage, kan jag tvätta bilen där?

Nej. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet.

Vilken påverkan gör lite bilschampo här när det sker så mycket värre utsläpp runt om i världen?

Utsläppen som görs här i vår närmiljö påverkar just det - vår närmiljö. Våra grannar, våra barn och oss själva. Till exempel kan vårt dricksvatten påverkas.

Tack vare att vi har så mycket andra miljöproblem som belastar naturen, har den blivit mer sårbar än förut. Att vi har ett klimatproblem gör det bara än mer angeläget att minska
utsläppen från biltvättarna. Det tar mycket lång tid för naturen bara att bryta ner oljan, men tungmetallerna försvinner aldrig.

Är det lika dåligt för miljön när det regnar på bilen?

Regnet har en avsköljande effekt, men ren blir den inte. Om det bara hamnar kallt vatten på en bil, så duger det till att få bort vägdammet men knappast mer.

Olja och tungmetaller sitter ingrodda i fettlösliga partiklar. De sitter ordentligt fast, och åker av först när bilen blir ordentligt ren. Därför är det heller inte särskilt troligt att svårare smuts som innehåller olja och tungmetaller rinner av en bil när det regnar.

Finns det miljövänliga produkter att använda?

Numera finns miljömärkt bilschampo, avfettning och bilvax som är lika effektiva som
andra produkter.

De uppfyller stränga krav hälso- och miljökrav, de är inte giftiga och de bryts ner lätt ned i naturen.

Är det bra eller dåligt att vaxa bilen?

Det absolut mest miljövänliga du kan göra är att tvätta och vaxa bilen regelbundet.

På en ren, slät och vaxad billack fastnar inte smutsen lika lätt. Förutom att bilen blir snygg att titta på så blir den enklare att tvätta och du behöver inte använda några "elaka" rengöringsmedel.