Bilden visar en svart bil som står i en fordonstvätt.

Tvätta din bil i en biltvätt!

Tvätta din bil i en modern biltvätt och allra helst i en miljömärkt tvätt!

Var ska jag tvätta min bil?

Tvätta din bil i en modern biltvätt och allra helst i en miljömärkt tvätt! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet och inte allt för sällan. Om du tvättar bilen ofta sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mindre och mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta. Men kom ihåg att även miljömärkta rengöringsmedel inte är så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen. Är du osäker så prata med personalen på tvättanläggningen vilka produkter de rekommenderar och som är lämpliga för just det reningssystem som finns i den aktuella anläggningen.

Spelar det någon roll var jag tvättar bilen?

Det finns över 4 700 000 personbilar i trafik i Sverige och totalt tvättar vi bilen över 30 miljoner gånger per år. Den övervägande delen av dessa tvättar sker direkt på gatan eller garageuppfarten.

Dagvattnet renas inte

Vattnet som rinner från din garageuppfart och ned i dagvattenbrunnen passerar inte något reningsverk eller filtreras på vägen, det rinner direkt ut i kringliggande mark och vattendrag.

Det innebär att stora mängder svårnedbrytbara ämnen rinner rakt ut i vattendrag, sjöar och hav. Det är ämnen som till exempel olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. De här ämnena är skadliga för människor och miljön. Naturen kan inte värja sig för de gifter vi människor släpper ut. Det förorenade vattnet är helt enkelt inte bra för dricksvattnet, baden i sjöar och vattendrag, växterna eller djuren. 

Vem bestämmer var jag ska tvätta min bil?

Som privatperson är det du som har ansvaret för var och hur du tvättar din bil. Vi som miljömyndighet bygger vårt ställningstagande på lagens (miljöbalken) så kallade hänsynsregler.

När du tvättar bilen bedriver du en nedsmutsande verksamhet som du måste ta ansvar för. Det gör du enklast genom att tvätta bilen på en biltvätt!