Smittskydd & Hälsa

Smittskyddsarbete handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridande objekt till exempel djur, vattentäkter, avloppsvatten, livsmedel, badvatten och ventilationsanläggningar.
 
Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för smittskyddet i regionen och smittskyddsläkaren leder smittskyddsarbetet.

God miljö - god hälsa!

En god hälsa hänger ihop med en god miljö, både inomhus och utomhus. En del av vårt uppdrag är att se till att människor har möjlighet till en långsiktigt hållbar miljö att leva i. Det gäller till exempel att:

  • bostäder uppfyller vissa normer 
  • miljöerna där förskole- och skolbarn vistas uppfyller lagens krav
  • spåra vissa typer av smittor så att stora utbrott i samhället undviks
  • kemikaler som allmänheten kommer i kontakt med hanteras på ett riktigt sätt 
  • människor inte utsätts för rökning i inomhusserveringar eller skolor
  • företag som erbjuder solning i solarier använder godkänd utrustning
  • företag som erbjuder tatuering, piercing, akupunktur eller fotvård uppfyller lagens krav mot olika typer av smitta.