Fakta om olika smittämnen

Calicivirus eller Norovirus

I familjen calicivirus finns två släkten: norovirus och sappovirus. Norovirus dominerar och är det som man vanligen undersöker prover för. Det kallas ibland calicivirus och ibland norovirus i tidningarna idag.

Inkubationstiden (tiden från det man blivit smittad tills man blir sjuk) brukar vara 1-1½ dygn. Symtomen är kräkningar, diarréer och magknip. De flesta blir bra inom ett dygn. Det är ganska stor risk att andra i omgivningen smittas, till exempel de som tar hand om avföringen eller kräkningen. 

EHEC-bakterien

Inkubationstiden brukar vara 3-4 dygn. Vissa smittade blir inte sjuka. Av de sjuka får de flesta enbart vanlig diarré. Några får blodig diarré och hos vissa kan man få påverkan på njurarna som i enstaka fall  gör att man behöver behandla med dialys. EHEC finns hos djur, mest hos nötkreatur.

Campylobacter

Inkubationstiden är 1-3 dygn men kan vara upp till tio dygn. De smittade kan ibland klara sig utan diarré, men kan få diarré som också kan bli blodig. Man kan också få feber och magsmärtor. Kan finnas hos alla slags djur, särskilt fåglar. Man kan därför smittas via ytvatten som förorenats kraftigt av fåglar.

Salmonella

Inkubationstiden är oftast 1-3 dygn men kan variera mellan 6 timmar och 10 dygn. Liksom vid de andra bakteriesjukdomarna kan symptomen variera mycket från inga alls till svår diarré med feber och magsmärtor. Salmonella kommer i första hand från smittade djur. Den kan växa till i mat som förvaras olämpligt. Tillväxt i livsmedlet är oftast en förutsättning för att smitta ska spridas.