Tomgångskörning

I tätbebyggda områden i östra Skaraborg får din bil gå på tomgång max en minut. Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem.

Vilka regler gäller?

Varje kommun har beslutat om lokala föreskrifter för tomgångskörning. I tätbebyggda områden i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro får din bil gå på tomgång i högst en minut.

Det finns undantag. Förbudet gäller inte:

  • om du stannat på grund av trafikproblem, till exempel i en bilkö
  • om motorn hålls igång för att driva en anordning på fordonet som behövs för att det ska kunna brukas (exempelvis sopbil).

Du får inte ha motorn igång bara för att kunna ha värmen eller AC:n påslagen.

I Karlsborg gäller dessutom förbud mot tomgångskörning så fort ett fordon stannat vid broöppning. 

Tänk på plånboken och miljön

Tomgångskörning innebär att du har motorn på bilen igång utan att köra. Det kostar pengar och släpper ut onödiga avgaser.

Särskilt allvarligt är det om barn finns i närheten. De är känsligare än vuxna och eftersom de är kortare kommer de också närmare avgaserna. Luftföroreningar kan även dras in i lägenheter via ventilationssystem och störa boende.

Använd motorvärmare

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern eftersom motorn då är kallare än vanligt. Undvik tomgångskörning och skrapa rutorna innan du startar bilen.

För att undvika kallstarter kan du använda motorvärmare. Den är effektiv ända upp till tio plusgrader. Utsläppen minskas kraftigt på korta sträckor och bränsleförbrukningen blir också lägre. Dessutom gör motorvärmaren att slitaget på motorn minskar.

Tomgångskörning kan polisanmälas

Om du bryter mot reglerna kan händelsen komma att polisanmälas. Om du ser någon annan låta bilen gå på tomgång mer än en minut kan du göra en anmälan till polisen på telefonnummer 114 14.