Livsmedelskontroll - för din skull

Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för tillsyn av livsmedelhantering i våra medlemskommuner. Det innebär bland annat att vi kontrollerar att restauranger, caféer och andra livsmedelsföretag inte serverar dig dålig mat.

Alla verksamheter, företag eller liknande som har någon form av livsmedelshantering ska vara registrerade hos oss.

Vi granskar inte bara restauranger och caféer utan även till exempel skolor, äldreboenden och butiker liksom gym som säljer kosttillskott eller småskaliga hobbybagare som tillverkar tårtor hemma i köket.

Vi arbetar med kontroller på olika sätt för att konsumenten ska få säkra livsmedel:
 
  • Genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.
  • Ta stickprover på livsmedel för att analysera till exempel bakterier, kemiska tillsatser eller tungmetaller.
  • Kontrollera att märkning stämmer, att företagets egen kontroll fungerar, att temperatur i kylar och frysar hålls, att hygienen i lokalen är bra och att utrustning, redskap och hantering är säkra.

Vad ingår i kontrollen?

När vi utför livsmedelskontroll utgår vi från 15 olika kontrollområden som Livsmedelsverket har tagit fram. Vid varje kontrolltillfälle väljer vi ut vilka områden vi ska kontrollera. Det betyder att allting inte kontrolleras vid varje tillfälle.

Du kan alltid kontakta oss för att få veta resultatet från senaste kontrollen på restaurangen du planerar att besöka.